BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
СТАТИЯ: "НОВА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ"

   Нова почистваща технология

В началото на 21-ви век смело можем да направим констатацията, че в следствие на бурното развитие на науката и техниката, технологиите стигнаха до такова ниво, че изцяло промениха начина на живот на хората. Във всички области на стопанския и всекидневния ни живот се срещаме с различни по вид изделия направени по различни технологии и с различни материали: метални сплави, кополимери, дърво, порцелан, керамика, фаянс и много други. Всички тези нови материали изработени по определена технология имат свои специфични изисквания за почистване и подръжка. През последните години бе разработен иниовационен метед за почистване по метода на нано-технологиите. От гледна точка на нанотехнологията, светът е огромен – така един човешки косъм има диаметър от цифром и словом 50 нанокилометра. Макар думата „нано” /1 нанометър е равен на една милярдна част от метъра/ да служи за чисто декоративни цели, тя се е превърнала в синоним за достъпа до нови измерения в поредицата от молекули и атоми. Така химическата нанотехнология отнася материята в една друга форма в която тя влиза в нейната молекулярна структура. Появяват се нови материали, които градивни компоненти са наночастици. Тези частици са толкова малки, че се нанасят 5000 пъти върху дебелината на човешки косъм. Чрез видоизменение на състава, формата, големината или съставните части на повърхността, тези наночасици могат да бъдат отнесени към все по-нови форми, съотвестващи на желаните свойства на материалите.

От казаното до тук, можем да направим извода, че света около нас се е променил. Променили са се и материалите от които са изработени нашите жилища, мебели, битови електроуреди или въобще всичко което ни заобикаля. Единственото което не се е променило това са нашите навици, да се мъчим да почистваме всичко около нас с почистващи средства създадени в средата на миналия век, отговорящи на тогавашните стандарти за използваните суровини и материали.

Именно за това изкаме да Ви запознаем с най-новия продукт ЕКОПРОФИ, за създаването на който са използвани последните научно-технически постижения на нанотехнологиите и по-конкретно технологията за намаляване на повърхностните напрежения до състояние на разкъсване на молекулните връзки. При ползването на този иновационен продукт след напръскване на почистваната повърхност молекулните връзки на замърсяването се „отрязват като с нож” и замърсяването се отлепва от почистваната повърхност. Този метод известен под името „МИКРО СПИЛИНГ” или разрушаване на връзките на молекулярно ниво е много ефективен, постига се бързо и лесно почистване на повърхностите и в същото време абсолютно безвреден за човека и природата. В продукта не се съсържат агресивни субстанции под формата на разтворители, които да са вредни за здравето на хората или попаднали в природата да причиняват замерсяване. Според направените лабораторни тестове в Националния център по опазване на общественото здраве с протокол 1132.603/23.03.2005г. е отбелязано, че ПАВ съдържащи се в препарата се разграждат над 80% в околната среда и препарата не се класифицира, като опасен за живота и здравето на хората и за това при етикирането на опаковката не се изисква поставянето на символи, знаци и рискови фрази за опасност.

От казаното по-горе е видно, че ЕКОПРОФИ е един технологично нов продукт без аналог на пазара. Един истински триумф на новите технологии, съчетаващи в себе си безупречни почистващи качества и неагресивност към почистваните повърхности.

ЕКОПРОФИ не предизвиква алергии и не представлява опасност за здравето на потребителите. В своята химична формула няма въглеродни разклонения и не предизвиква замърсявания попаднал в околната среда. Химическата нанотехнология на ЕКОПРОФИ чрез метода СОЛ-ГЕЛ прави възможно прилагането на необходимите наноструктори при всякакви поеърхности. След използване на препарата остава невидим микро слой, така нареченото нанохидрофобиране, което предпазва повърхностите от полепване на ново замърсяване, премахва статичното електричество, има силно изразен бактерициден и фунгоциден ефект, особено полезен при почистване на мокри помещения, като бани, кухни и други.

При това нанотехнологията действа като технология на напречното сечение, на ефикасното почистване в безброй много сфери, като се започне от строителния сектор с неговата прозрачна архитектура, биотехнологията, цялата промишленост, домакинството и се стигне до многобройните превозни средства.

Може би още много неща можем да кажем за качествата на този нов продукт. Вероятно като всяко ново нещо той ще намери свои верни подръжници, а също така и консервативни критици неприемащи новото. Но за сега едно е ясно и се потвърждава и от тези които го подържат и тези които го критикува, че това е единствения продукт на пазара, който е създаден с три основни цели:

  1. Да почиства безупречно

  2. Да пази здравето на хората

  3. Да опачзва природата.

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg